Tävlingar inom bowling

799253-bowling-1417274434Både på nationell och internationell nivå anordnas tävlingar i bowling regelbundet.

Tävlingar i Sverige

I Sverige är det Svenska bowlingförbundet som anordnar SM varje år, och mästerskapet i tremannabowling spelas under vintern medan de individuella tävlingarna och åttamannabowlingen går av stapeln under tidig sommar. Alla klasserna är indelade i herrar och damer, och det finns också klasser för funktionsnedsatta och ungdomar så alla kan vara med och tävla. Det är inte en persons individuella resultat som spelar roll när man ansöker om att få vara med i SM, utan det enda som krävs är att man är officiellt registrerad i någon bowlingförening.

Förutom SM brukar lokala och regionala föreningar anordna egna tävlingar. Då rör det sig om distriktsmästerskap och även här får alla vara med och tävla. Den öppna tävlingsformen är en av anledningarna till att bowling är så pass populärt, eftersom vem som helst kan vara med och tävla om vinnartiteln. Ofta består vinsterna av en medalj, pokal och/eller en mindre summa vinstpengar.

Internationella tävlingar

Den mest prestigefyllda världscupen i bowling är Weber Cup, där amerikanska och europeiska bowlare tävlar mot varandra både individuellt och i lag. Den liknar i mångt och mycket golfens Ryder Cup, och är också inspirerad av denna.

Alla länder som är medlemmar i den internationella bowlingorganisationen får vara med och tävla i WTBA World Tenpin Bowling Championships, en annan populär tävling. Tävlingen är indelad i flera olika klasser där man kan spela individuellt samt i två-, tre- och fyrmannalag. Man har också valt att skilja på damer och herrar. World Tenpin Bowling Championships spelas vartannat år och varannan omgång är för damer och varannan för herrar. Det innebär alltså att en spelare bara kan delta i tävlingen högst vart fjärde år, precis som vid OS.

En europeisk tävling är European Bowling Tour, vilken är unik eftersom både damer och herrar tävlar mot varandra även om damerna får spela med ett handikapp. Här får alla europeiska lag vara med, och Sverige har haft stora framgångar framförallt på damsidan.